Yasamal rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Elşad Həsənov sabiq deputatdır və ən azından vaxtilə səs verdiyi «Media haqqında» və «İnformasiya əldə etmək haqqında» Qanunlara hörmətlə yanaşmalıdır, amma...

«Təzadlar» qəzetinin rəhbərliyi Yasamal rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı, sabiq deputat Elşad Həsənovun barəsində Bakı İnzibati Məhkəməsinə «Məcburetmə haqqında» iddia ərizəsi təqdim edib. Qəzet rəhbərliyi iddia tələbini onunla əsaslandırıb ki, İcra başçısı qəzetin (eyni adlı saytın) informasiya sorğusunu cavablandırmaqdan faktiki olaraq imtina etmişdir. 

Qeyd edək ki, keşmiş deputatdır və vaxtilə səs verdiyi «Media haqqında» və «İnformasiya əldə etmək haqqında» Qanunların tələblərini pozmamalı idi. Amma pozub. Ona görə də qəzetin baş redaktoru Asif Mərzili məhkəmə iddiası qaldırmağa məcbur olub.

Xatırladaq ki, cavabdeh-Bakı şəhəri, Yasamal rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Həsənov Elşad Eldar oğluna göndərilmiş 16.03.2023-cü il tarixli, T-2023//03-05 saylı İnformasiya sorğusu  bu günədək cavablandırılmayıb. Həmin İnformasiya Sorğusu 27 mart 2023-cü il tarixdə İcra Hakimiyyətinin səlahiyyətli şəxsi tərəfindən qəbul edilərək poçt qəbzinə imza atılmışdır.

 Bir vacib məqam: «Media haqqında» Qanunun 17.4.-cü maddəsində yazılır: «Media subyektləri və jurnalistlər məlumatı verməkdən imtina edən dövlət orqanlarından (qurumlarından), bələdiyyələrdən, müəssisə və təşkilatlardan, qeyri-hökumət təşkilatlarından, siyasi partiyalardan və ya vəzifəli şəxslərdən qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada şikayət etmək hüququna malikdir».

Ən vacibi isə budur: jurnalistin-medianın informasiya sorğusundanu cavablandırmaqdan imtina jurnalistin peşə fəaliyyətinə maneçilikdir və bu əməl Azərbaycan Cinayət Məcəlləsində belə tovsiv olunur: "Maddə 163. Jurnalistlərin qanuni peşə fəaliyyətinə mane olma: 

163.1. Jurnalistlərin qanuni peşə fəaliyyətinə mane olma, yəni zor tətbiq etməklə və ya belə zor tətbiq etmə hədəsi ilə onları məlumat yaymağa və ya məlumat yaymaqdan imtinaya vadar etmə—

beş yüz manatdan min manatadək miqdarda cərimə və ya bir ilədək müddətə islah işləri ilə cəzalandırılır. 

163.2. Eyni əməllər vəzifəli şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə törədildikdə—

üç ilədək müddətə müəyyən vəzifə tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum edilməklə və ya edilməməklə iki ilədək müddətə islah işləri ilə və ya bir ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır".

Yəni, jurnalistin peşə fəaliyyətinə ya zor tətbiq edərək mane oldun, ya da informasiya sorğusunu cavablandırmamaqla onun yazmaq-araşdırmaq istədiyi problemin işıqlandırmasına bu yolla mane oldun, sonluq-nəticə eynidir!

Güman edək ki, məhkəmə informasiya sorğusundan imtina edən cavabdehlərə qanunun və məcəllənin bu maddələrinin sanksiyasını da başa salacaq.

Sonda: qeyd edək ki, məhkəmənin hazırlıq iclası 2023-cü ilin avqust ayının 1-də, saat 11:50-yə təyin edilib. İddiaya hakim Günel Sevdimalıyevanın sədrliyi ilə baxılacaq. 

 JASMİN

Pin It

GÜNDƏM

SƏYAHƏT

Jurnalistler


IMAGE
TAZİYE VE BAŞSAĞLIĞI
Perşamba, 04 Iyul 2024
By Salih KURT

Tezadlar Arxiv

İDMAN