Teodor Drayzer

Teodor Drayzer (27 avqust 1871, Terre-hot, İndiana, ABŞ-28 dekabr 1945 (74 yaş), Hollivud, Kaliforniya, ABŞ) -Amerika yazıçısı və ictimai xadimi. ABŞ ədəbiyyatında realizmin təsdiqində birinci dərəcəli rol oynamış, mütərəqqi estetik fikrin inkişafına görkəmli töhfələr vermişdir. “Amerika faciəsi”, “Maliyyəçi”, “Dahi”, “ Kerri bacı” və s.məşhur romanların müəllifidir.

Aforizmlər, sitatlar

II Hissə

Teodor Drayzer (1871 -1945)

 1871 -ci il 27 avqustunda məşhur amerikalı yazıçı Teodor Drayzer İndiana ştatının Terre-Hote şəhərində anadan olmuşdur.Amerika yazıçısı və ictimai xadimi. ABŞ ədəbiyyatında realizmin təsdiqində birinci dərəcəli rol oynamış, mütərəqqi estetik fikrin inkişafına görkəmli töhfələr vermişdir. Drayzer "Kerri bacı" ,"Cenni Herhardt" , "Arzular trilogiyası": " Maliyyəçi", "Titan", "Dözümlülük" (tamamlanmamış), "Dahi", "Amerika faciəsi" , "Dayaq" kimi məşhur romanların, "Vur, təbil!" pyesinin, həmçinin "Drayzer Rusiyaya baxır", "Faciəli Amerika" və "Məktublar" publisistik əsərlərin müəllifidir.Teodor Drayzer 1945-ci il dekabrın 28-də Hollivudda (Kaliforniya ştatı) vəfat etmişdir.

 

Hər il 23 avqustu Füzulinin və Cəbrayılın erməni işğalına məruz qaldığı gün kimi  anırdıq.Ürək ağrısı, böyük kədər hissi ilə. Amma inanırdıq ki, bir gün gələcək biz o gözəl torpaqlarımızı erməni işğalçılarından azad edəcəyik.

 

Onore de Balzak (20 may 1799 – 18 avqust 1850) — XIX əsr görkəmli fransız yazıçı-dramaturqu. Onore de Balzak  öz dövrünün ictimai həyatının bütöv mənzərəsini yaratmış böyük fransız yazıçısıdır. Onun qələmə aldığı romanlar və hekayələr bütün dünyada “Bəşəri komediya” adı altında məşhurlaşmışdır.

Aforizmlər,sitatlar

II HİSSƏ

 • Qadınlar hansısa ağılla insanların çatışmamazlıqlarını, axmaq adamın isə üstünlüklərini istedad hesab edirlər.
 • Sevmək istəyən qadınlar öz işlərinə aludə olan kişilərə şüursuz olaraq nifrət edir. Belə qadınlar özlərinin üstünlüklərinə baxmayaraq, yenə də həmişə üstünlüyə malik olmaq arzusunda olurlar.
 • Qadınlar öz məşuqlarına məğrurluqlarını təmin edən vasitə kimi baxırlar. Onlar bizdə özlərini sevirlər!
 • Qadınlar sözlərinə xüsusi əhəmiyyət verməyi bacarırlar. Onlar sözlərinə elə bir çalarlar əlavə edirlər ki, onların mənası daha geniş, daha əhəmiyyətli olur.
 • Həyat, hər cür kombinasiyanın bir-birini əvəz etməsindən ibarətdir. Həmişə əlverişli mövqedə qalmaq üçün bu kombinasiyaları öyrənmək, izləmək lazımdır.
 • Paxıl və kütbeyin insanlar heç vaxt görkəmli insanların hərəkələrini başa düşə bilməzlər. Çünki, onlar əhəmiyyətsiz, səthi bir şey görən kimi ondan ikiəlli yapışırlar.
 • Paxıllıq, nifrətin ən təsirli elementlərindən biridir.
 • Həsəd dilləri açır, heyranlıq bağlayır.
 • İncəsənətin vəzifəsi təbiəti köçürmək yox, ifadə etməkdir. Biz, şeylərin, varlıqların mənasını, görünüşünü ağlımızla dərk etməliyik.
 • Evli qadın kənizdir və onu taxtda əyləşdirməyi bacarmaq lazımdır.
 • Əgər mükəmməl gözəlliyə, valehedici xarici görünüşə heç kim heyran olmursa, deməli, onların heç bir dəyəri yoxdur.
 • İdeyalar yalnız ideyalarla zərərsizləşdirilə bilər.
 • İdeya faktdan üstündür.
 • İncəsənət, kahinləri olan dindir və onun qurbanları da olmalıdır.
 • Həzz badəsini axıra qədər içəndə orada incilər əvəzinə çınqıl aşkar edirik.
 • Həqiqət səhvləri, yanlış fikirləri o dərəcədə dağıdır ki, yalanla yaşayanlar ona qarşı üsyan edir və onu öldürmək istəyirlər. Onlar hər şeydən əvvəl həqiqəti daşıyana hücum edirlər.
 • Həqiqi sevgi öz hərəkətlərində düşüncəsizlik, ehtiyatsızlıq, vasitəsizlik, gülüş və göz yaşları kimi uşaq hərəkətlərini təkrarlayır.
 • Sevgi-yeganə ehtirasdır ki, nə keçmişə, nə də gələcəyə dözmür.
 • Sevgi bizim yenidən doğulmağımızdır.
 • Sevgi özündə insanın bütün yaxşı keyfiyyətlərini birləşdirir.
 • Sevgi evdəki söz-söhbətə, mübahisələrə dözə bilmir. Möhkəm xoşbəxtlik üçün bir-birinin yaxşı keyfiyyətlərini aşkar etmək lazımdır.
 • Sevgi, mis pulu qızıla, bəzən də qızılı misə çevirən inanılmaz bir saxtakardır.
 • İnsanlar vəba xəstəliyindən qorxurlar, amma şərab ondan da təhlükəlidir.
 • İnsanlar nadir hallarda çatışmamazlıqların nümayiş etdir, əksinə onlara cazibədar don geyindirib ört- basdır etməyə çalışırlar.
 • Kiçik adamlar qeyri-adi ustalıqla rıyakarlıq etməyi bacarırlar.
 • Dünya, içinə cib bıçaqları sancılmış bir çəlləkdir.
 • Böyük və yaramaz insan olmaqla yanaşı , axmaq, lakin ilhamlı məşuq olmaq olar.
 • Kişi sabitliyi darıxdıra bilər, qadın sabitliyi isə heç vaxt.
 • Ərlər və hökumətlər səhvlərini heç vaxt etiraf etməməlidirlər.
 • Biz başqalarını özümüzə görə mühakimə etməyə öyrəşmişik və əgər biz nöqsanlarımızı onlara həvəslə bağışlasaq da, bizim üstünlüklərimizə malik olmadıqlarına görə onları çox sərt ittiham edirik.
 • Biz o insanı qəbul edirik ki, onun ruhu sevgini cismani zövq kimi mənəvi zövq qədər arzulayır.
 • Fikir bütün xəzinələrin açarıdır. O, bizə xəsis adamın bütün sevincini bəxş edir.
 • Həyasız riyakarlıq, xidmət etməyə öyrəşmiş insanlara hörmət hissi aşılayır.
 • Sadəlövhlük və sadəlik uşaqlıq əlamətidir.
 • Masqaraçı həmişə səthi varlıqdır.
 • Vicdanımız onu öldürənə qədər bizim günahsız hakim
 • Axmaqlığa görə fəzilətli qadınları saymayaq, çünki məlumdur ki, sevgidə bütün qadınlar ağıllıdır.
 • Cahillik bütün cinayətlərin anasıdır. Cinayət hər şeydən əvvəl ağılsızlıqdır.
 • Zərurət, dahi üçün stimuldur.
 • Heyran qala bilməmək bacarıqsızlığın əlamətidir.
 • Bədbəxtlik xarakterlərin sınaq daşıdır.
 • Bədbəxtlik – ən yaxşı müəllimdir.
 • Heç bir kişi, heç olmasa bir qadın anatomiyasını öyrənməyincə evlənməməlidir.
 • Heç vaxt xahiş edilməyən xidmətləri göstərmə.
 • Heç kim gizli fəzilətləri axtarmayacaq.
 • Əgər qadının məşuqu olmaq mümkünsə, heç kim onun dostu olm
 • Həmişə hər şeyi üzə çıxaran insanların daxilində heç nə yoxdur.
 • Heç nə bizi qüsurlarımız qədər bağlamır.
 • Adətlər insanlardır, qanunlar ölkənin ağlıdır. Bəzən elə olur ki, adətlər qanunlardan daha sərt olur və qanunu üstələyir.
 • Çılpaq qadın paltar geyinmiş qadından daha az təhlükəlidir. Çünki, paltar geyinmiş qadın hər şeyi məharətlə gizlədərək, eyni zamanda hər şeyi də nümayiş etdirir.
 • Zövqün olmaması ikiüzlülüyün ayrılmaz qüsurlarından biridir.
 • İlk ağ saçlar ən ehtiraslı və son həvəslərə səbəb olur. Onlar mənbəyi isə tükənən güc, gələn zəiflikdir.
 • Əlyazma üçün möhür, qadın üçün teatrla eynidir: bütün fəzilətlər və qüsurlar üzə çıxır.
 • Yazıçı yalnız əqidəsi möhkəm olduqda mövcuddur.
 • Həqiqi dövlət xadimi ilk növbədə xırda ehtiraslara laqeyd qalmalıdır.
 • Ağılın vuruşduğu döyüş meydanı insanların öldüyü döyüş meydanından daha qorxuncdur. Çünki, onu becərmək əkin yerini becərməkdən  çətindir.
 • Daimi əmək həm incəsənət, həm də həyat qanunudur.
 • Həqiqət, xoşagəlməz dadı olan, amma sağlamlığı bərpa eləyən acı bir içkidir.
 • Heç bir prinsip yoxdur, lakin hadisələr var; heç bir qanun yoxdur – hallar var; hadisələri və halları idarə etmək üçün yüksək səviyyəli insanın özü bu hadisələrə və hallara qoşulur.
 • Qorxaqlıqdan və qorxudan geri qalmaq, hələ də məharətli bir manevr hesab olunur.
 • Hissiyyatla müqayisədə düşüncə xırda bir şeydir. Hiss olunan hallarda düşünmək miskin insanlara xasdır.
 • Qısqanc adam əslində arvadından yox, özü-özündən şübhələnir.
 • Kişilərdə qısqanclıq hədsiz eqoizmdən, özünəinamdan, yalançı şöhrətpərəstlikdən yaranır.
 • Ən amansız qisas, qisas almaq imkanına məhəl qoymamaqdır.
 • Şöhrət, kiçik dozalarla qəbul edilməli olan bir zəhərdir.
 • Yaşlıların göz yaşları uşaq göz yaşlarının təbiiliyi qədər dəhşətlidir.
 • Göz yaşları kimi gülüş də yolxucu
 • Zamanla vicdanın satılması ilə fasiləsiz təhqir edilən ruh dayazlaşır, nəcib fikirlərin yayları paslanır, bayağılığın ilgək qarmaqları laxlayır və o özü-özünə fırlanmağa başlayır.
 • Mükəmməl gözəllik demək olar ki, həmişə soyuqluqla, yaxud axmaqlıqla qeyd olunub.
 • Subayın vəziyyəti – cəmiyyətə zidd vəziyyətdir.
 • Hər bir millətin içində əlli, ya altmış  şöhrət düşgünü, təhlükəli adamlar olur. İdarə etmək bacarığı  bu adamları tanımaqdan, onları ya məhv etmək, ya da satın almaqdan asılıdır.
 • Ehtiras, pis mühakiməçidir.
 • Ehtiras ümumi insan təbiətidir. Onsuz din, tarix, sevgi və incəsənət faydasız olardı.
 • Ciddilik, tərbiyəçinin güclü xarakteri, onun qüsursuz davranışı ilə özünü doğrultduqda və xeyirxahlıqla uyğunlaşdıqda, çətin ki, bu bizdə qəzəb hissi doğura bilsin.
 • Evlilik, vərdiş kimi əjdaha ilə daima vuruşmalıdır.
 • Kişinin istedadı qadın gözəlliyi ilə eynidir kimi fikrin heç bir əsası yoxdur. Əsl dahinin ürəyi, xarakteri istedada bərabər olmalıdır.
 • İstedad, təbii meyllərin inkişafıdır.
 • Şöhrətpərəstliyin olduğu yerdə səmimiyyətə yer yoxdur.
 • Möhkəm iradə-instinktlər üzərində, meyllər üzərində hər dəqiqə qazanılmış qələbədir.
 • Sevənlər ya heç nəyə şübhələnmir, ya da hər şeyə şübhələnir.
 • Həyat parçamız dolaşıq saplardan toxunub və onda xeyir və şər qonşuluq edir.
 • Yalnız gözəlliyi ilə ağılları alan, ürəkləri və ruhları fəth edən dar düşüncəli qadınlar hədsiz ehtiras təlqin edə bilərlər. Ağıllı qadın isə öz üstünlüklərindən sui- istifadə etməz. Kişiyə sahib olmağı yalnız miskin və axmaq qadınlar bacarar.
 • Qadının yalnız son sevgisi kişinin ilk sevgisi ilə müqayisə edilə bilər.
 • Kəndarası yolda olduğu kimi, ağılın da özünün işlək bir cığırı var.
 • Hörmət, ata-ananı kədərdən, uşağı isə vicdan əzabından qoruyan bir hərəkətdir.
 • Balıq tutmaq həvəsi məmurlara dəftərxanadakı işlərini xatırladır.
 • Fikirlərdə inadkarlıq, axmaqlığın ən düzgün əlamətidir.
 • Cəsarətli insanın uğuru bütöv bir nəsli cəsarət göstərməyə oyadır.
 • Həmişə eyni qadını sevməyin mümkün olmadığını söyləmək, məşhur bir musiqiçinin fərqli melodiyalar çalması üçün fərqli skripkaya ehtiyacı olacağına inanmaq qədər mənasızdır.
 • Qadınlara qayğı göstərərkən, bir çoxları, demək olar ki, özləri üçün yanmayacaq odun
 • Nəzakətli və təvazökar olmaq insanın mədəniliyini göstərir.
 • Yaxşı kişi axşamlar heç vaxt birinci yatmaz, səhərlər isə axırda oyanmaz.
 • Yaxşı yazılmış tarixi romanlar tarix kurslarından daha əhəmiyyətlidir.
 • İnsan, ömrünün çox hissəsini gənclik illərində qazandıqlarını ürəyindən çıxarıb atmağa sərf edir və bu proses həyat təcrübəsi qazanmaq adlandırılır.
 • Ürəyinin səsinə səs verməyən, onun ardınca getməyən insan bədbəxtdir. O, kədərli olur, əzab çəkir. Əzab isə qəzəb doğurur.
 • İnsan elə bir güclü hisslərə malik olmalıdır ki, o  bu hisslərdə həyat dairəsini genişləndirə biləcək keyfiyyətlər inkişaf etdirə bilsin.
 • Həddindən artıq asan uğur, təəccüb harayları – şöhrətin az ömürlülüyünün əlamətidir; kəndirbazla şairin uğuruna eyni qiymət vermək olmaz.

 Tərcümə etdi: Şakir QURBANOV

GÜNDƏM

Jurnalistler


IMAGE
HƏFTƏBECƏR
Tuesday, 21 September 2021
By Elçin Məmmədli
IMAGE
KIRIK KODLAR
Monday, 30 November -0001
By Salih KURT

Vizual Xəbərlər

Video Xəbərlər

ÇOX OXUNAN XƏBƏRLƏR

MÜSAHİBƏ

QALEREYA