Xalq şairi Vahid ƏZİZ yeni yazdığı "Dözək, qardaşım!" şeirini "Təzadlar"a göndərib...

Aşağıda təqdim edirik: 

 

DÖZƏK, QARDAŞIM...

 

(Türkiyədə baş vermiş zəlzələ müsibətinə ithaf olunur)

Axı, hər əməldə olmalı bir hədd-

Bu nə bəla idi, igid qardaşım?

İblis əməlləri tanımır sərhədd-

Ağırmış həm sənin, həm mənim daşım!

 *** 

Torpaq havalanmış, göylərmi xəstə?

Zərbələr dalbadal, dəstəbədəstə,

Axar sellər kimi uçğunlar üstə

Sənin göz yaşınla, mənim göz yaşım!

 *** 

Yuxulu körpələr xoş arzularda,

Fələk xəbərdarmı- nə batdı, harda?

Matəm saxlayacaq bu il baharda

Həm sənin, qardaşım, həm mənim qışım!

 *** 

"Viranə bir diyar- daha bu ünvan,

Enib döşəməni keçdi göy, tavan,

düşməni odlayar sənin "bəd duan",

Dayağı, sirdaşı mənim qarğışım!

 ***

 Bu deprem nə sayaq Fələyə kölə?-

Nədən hökm elədi Türkü silkələ!

Torpağın üstünü duymadan hələ,

Qardaşım, altıynan nə cür anlaşım?

 ***

Ahımız, dərdımiz-sərimiz eyni,

Allahlıq millətik- səbrimiz eyni!

Aypara- Ulduzlu qəbrimiz eyni;

Sağ olsun sənin də, mənim də başım!

 ***

 Qoy, bu müsübətin sonuncu olsun,

Acı xəbərlərin yalançı olsun!

Qan kəsən- Tanrının qılıncı olsun;

Bir daha deyirəm: "Sağ olsun başın",

Allah səbri versin, igid qardaşım,

Zülmə dözümlüyük, dözək, qardaşım...

 

06.02.2023.

Pin It

JurnalistlerVizual Xəbərlər