booked.net booked.net  

 

Onore de Balzak (20 may 1799 – 18 avqust 1850) — XIX əsr görkəmli fransız yazıçı-dramaturqu. Onore de Balzak  öz dövrünün ictimai həyatının bütöv mənzərəsini yaratmış böyük fransız yazıçısıdır. Onun qələmə aldığı romanlar və hekayələr bütün dünyada “Bəşəri komediya” adı altında məşhurlaşmışdır.

Aforizmlər,sitatlar

II HİSSƏ

 • Qadınlar hansısa ağılla insanların çatışmamazlıqlarını, axmaq adamın isə üstünlüklərini istedad hesab edirlər.
 • Sevmək istəyən qadınlar öz işlərinə aludə olan kişilərə şüursuz olaraq nifrət edir. Belə qadınlar özlərinin üstünlüklərinə baxmayaraq, yenə də həmişə üstünlüyə malik olmaq arzusunda olurlar.
 • Qadınlar öz məşuqlarına məğrurluqlarını təmin edən vasitə kimi baxırlar. Onlar bizdə özlərini sevirlər!
 • Qadınlar sözlərinə xüsusi əhəmiyyət verməyi bacarırlar. Onlar sözlərinə elə bir çalarlar əlavə edirlər ki, onların mənası daha geniş, daha əhəmiyyətli olur.
 • Həyat, hər cür kombinasiyanın bir-birini əvəz etməsindən ibarətdir. Həmişə əlverişli mövqedə qalmaq üçün bu kombinasiyaları öyrənmək, izləmək lazımdır.
 • Paxıl və kütbeyin insanlar heç vaxt görkəmli insanların hərəkələrini başa düşə bilməzlər. Çünki, onlar əhəmiyyətsiz, səthi bir şey görən kimi ondan ikiəlli yapışırlar.
 • Paxıllıq, nifrətin ən təsirli elementlərindən biridir.
 • Həsəd dilləri açır, heyranlıq bağlayır.
 • İncəsənətin vəzifəsi təbiəti köçürmək yox, ifadə etməkdir. Biz, şeylərin, varlıqların mənasını, görünüşünü ağlımızla dərk etməliyik.
 • Evli qadın kənizdir və onu taxtda əyləşdirməyi bacarmaq lazımdır.
 • Əgər mükəmməl gözəlliyə, valehedici xarici görünüşə heç kim heyran olmursa, deməli, onların heç bir dəyəri yoxdur.
 • İdeyalar yalnız ideyalarla zərərsizləşdirilə bilər.
 • İdeya faktdan üstündür.
 • İncəsənət, kahinləri olan dindir və onun qurbanları da olmalıdır.
 • Həzz badəsini axıra qədər içəndə orada incilər əvəzinə çınqıl aşkar edirik.
 • Həqiqət səhvləri, yanlış fikirləri o dərəcədə dağıdır ki, yalanla yaşayanlar ona qarşı üsyan edir və onu öldürmək istəyirlər. Onlar hər şeydən əvvəl həqiqəti daşıyana hücum edirlər.
 • Həqiqi sevgi öz hərəkətlərində düşüncəsizlik, ehtiyatsızlıq, vasitəsizlik, gülüş və göz yaşları kimi uşaq hərəkətlərini təkrarlayır.
 • Sevgi-yeganə ehtirasdır ki, nə keçmişə, nə də gələcəyə dözmür.
 • Sevgi bizim yenidən doğulmağımızdır.
 • Sevgi özündə insanın bütün yaxşı keyfiyyətlərini birləşdirir.
 • Sevgi evdəki söz-söhbətə, mübahisələrə dözə bilmir. Möhkəm xoşbəxtlik üçün bir-birinin yaxşı keyfiyyətlərini aşkar etmək lazımdır.
 • Sevgi, mis pulu qızıla, bəzən də qızılı misə çevirən inanılmaz bir saxtakardır.
 • İnsanlar vəba xəstəliyindən qorxurlar, amma şərab ondan da təhlükəlidir.
 • İnsanlar nadir hallarda çatışmamazlıqların nümayiş etdir, əksinə onlara cazibədar don geyindirib ört- basdır etməyə çalışırlar.
 • Kiçik adamlar qeyri-adi ustalıqla rıyakarlıq etməyi bacarırlar.
 • Dünya, içinə cib bıçaqları sancılmış bir çəlləkdir.
 • Böyük və yaramaz insan olmaqla yanaşı , axmaq, lakin ilhamlı məşuq olmaq olar.
 • Kişi sabitliyi darıxdıra bilər, qadın sabitliyi isə heç vaxt.
 • Ərlər və hökumətlər səhvlərini heç vaxt etiraf etməməlidirlər.
 • Biz başqalarını özümüzə görə mühakimə etməyə öyrəşmişik və əgər biz nöqsanlarımızı onlara həvəslə bağışlasaq da, bizim üstünlüklərimizə malik olmadıqlarına görə onları çox sərt ittiham edirik.
 • Biz o insanı qəbul edirik ki, onun ruhu sevgini cismani zövq kimi mənəvi zövq qədər arzulayır.
 • Fikir bütün xəzinələrin açarıdır. O, bizə xəsis adamın bütün sevincini bəxş edir.
 • Həyasız riyakarlıq, xidmət etməyə öyrəşmiş insanlara hörmət hissi aşılayır.
 • Sadəlövhlük və sadəlik uşaqlıq əlamətidir.
 • Masqaraçı həmişə səthi varlıqdır.
 • Vicdanımız onu öldürənə qədər bizim günahsız hakim
 • Axmaqlığa görə fəzilətli qadınları saymayaq, çünki məlumdur ki, sevgidə bütün qadınlar ağıllıdır.
 • Cahillik bütün cinayətlərin anasıdır. Cinayət hər şeydən əvvəl ağılsızlıqdır.
 • Zərurət, dahi üçün stimuldur.
 • Heyran qala bilməmək bacarıqsızlığın əlamətidir.
 • Bədbəxtlik xarakterlərin sınaq daşıdır.
 • Bədbəxtlik – ən yaxşı müəllimdir.
 • Heç bir kişi, heç olmasa bir qadın anatomiyasını öyrənməyincə evlənməməlidir.
 • Heç vaxt xahiş edilməyən xidmətləri göstərmə.
 • Heç kim gizli fəzilətləri axtarmayacaq.
 • Əgər qadının məşuqu olmaq mümkünsə, heç kim onun dostu olm
 • Həmişə hər şeyi üzə çıxaran insanların daxilində heç nə yoxdur.
 • Heç nə bizi qüsurlarımız qədər bağlamır.
 • Adətlər insanlardır, qanunlar ölkənin ağlıdır. Bəzən elə olur ki, adətlər qanunlardan daha sərt olur və qanunu üstələyir.
 • Çılpaq qadın paltar geyinmiş qadından daha az təhlükəlidir. Çünki, paltar geyinmiş qadın hər şeyi məharətlə gizlədərək, eyni zamanda hər şeyi də nümayiş etdirir.
 • Zövqün olmaması ikiüzlülüyün ayrılmaz qüsurlarından biridir.
 • İlk ağ saçlar ən ehtiraslı və son həvəslərə səbəb olur. Onlar mənbəyi isə tükənən güc, gələn zəiflikdir.
 • Əlyazma üçün möhür, qadın üçün teatrla eynidir: bütün fəzilətlər və qüsurlar üzə çıxır.
 • Yazıçı yalnız əqidəsi möhkəm olduqda mövcuddur.
 • Həqiqi dövlət xadimi ilk növbədə xırda ehtiraslara laqeyd qalmalıdır.
 • Ağılın vuruşduğu döyüş meydanı insanların öldüyü döyüş meydanından daha qorxuncdur. Çünki, onu becərmək əkin yerini becərməkdən  çətindir.
 • Daimi əmək həm incəsənət, həm də həyat qanunudur.
 • Həqiqət, xoşagəlməz dadı olan, amma sağlamlığı bərpa eləyən acı bir içkidir.
 • Heç bir prinsip yoxdur, lakin hadisələr var; heç bir qanun yoxdur – hallar var; hadisələri və halları idarə etmək üçün yüksək səviyyəli insanın özü bu hadisələrə və hallara qoşulur.
 • Qorxaqlıqdan və qorxudan geri qalmaq, hələ də məharətli bir manevr hesab olunur.
 • Hissiyyatla müqayisədə düşüncə xırda bir şeydir. Hiss olunan hallarda düşünmək miskin insanlara xasdır.
 • Qısqanc adam əslində arvadından yox, özü-özündən şübhələnir.
 • Kişilərdə qısqanclıq hədsiz eqoizmdən, özünəinamdan, yalançı şöhrətpərəstlikdən yaranır.
 • Ən amansız qisas, qisas almaq imkanına məhəl qoymamaqdır.
 • Şöhrət, kiçik dozalarla qəbul edilməli olan bir zəhərdir.
 • Yaşlıların göz yaşları uşaq göz yaşlarının təbiiliyi qədər dəhşətlidir.
 • Göz yaşları kimi gülüş də yolxucu
 • Zamanla vicdanın satılması ilə fasiləsiz təhqir edilən ruh dayazlaşır, nəcib fikirlərin yayları paslanır, bayağılığın ilgək qarmaqları laxlayır və o özü-özünə fırlanmağa başlayır.
 • Mükəmməl gözəllik demək olar ki, həmişə soyuqluqla, yaxud axmaqlıqla qeyd olunub.
 • Subayın vəziyyəti – cəmiyyətə zidd vəziyyətdir.
 • Hər bir millətin içində əlli, ya altmış  şöhrət düşgünü, təhlükəli adamlar olur. İdarə etmək bacarığı  bu adamları tanımaqdan, onları ya məhv etmək, ya da satın almaqdan asılıdır.
 • Ehtiras, pis mühakiməçidir.
 • Ehtiras ümumi insan təbiətidir. Onsuz din, tarix, sevgi və incəsənət faydasız olardı.
 • Ciddilik, tərbiyəçinin güclü xarakteri, onun qüsursuz davranışı ilə özünü doğrultduqda və xeyirxahlıqla uyğunlaşdıqda, çətin ki, bu bizdə qəzəb hissi doğura bilsin.
 • Evlilik, vərdiş kimi əjdaha ilə daima vuruşmalıdır.
 • Kişinin istedadı qadın gözəlliyi ilə eynidir kimi fikrin heç bir əsası yoxdur. Əsl dahinin ürəyi, xarakteri istedada bərabər olmalıdır.
 • İstedad, təbii meyllərin inkişafıdır.
 • Şöhrətpərəstliyin olduğu yerdə səmimiyyətə yer yoxdur.
 • Möhkəm iradə-instinktlər üzərində, meyllər üzərində hər dəqiqə qazanılmış qələbədir.
 • Sevənlər ya heç nəyə şübhələnmir, ya da hər şeyə şübhələnir.
 • Həyat parçamız dolaşıq saplardan toxunub və onda xeyir və şər qonşuluq edir.
 • Yalnız gözəlliyi ilə ağılları alan, ürəkləri və ruhları fəth edən dar düşüncəli qadınlar hədsiz ehtiras təlqin edə bilərlər. Ağıllı qadın isə öz üstünlüklərindən sui- istifadə etməz. Kişiyə sahib olmağı yalnız miskin və axmaq qadınlar bacarar.
 • Qadının yalnız son sevgisi kişinin ilk sevgisi ilə müqayisə edilə bilər.
 • Kəndarası yolda olduğu kimi, ağılın da özünün işlək bir cığırı var.
 • Hörmət, ata-ananı kədərdən, uşağı isə vicdan əzabından qoruyan bir hərəkətdir.
 • Balıq tutmaq həvəsi məmurlara dəftərxanadakı işlərini xatırladır.
 • Fikirlərdə inadkarlıq, axmaqlığın ən düzgün əlamətidir.
 • Cəsarətli insanın uğuru bütöv bir nəsli cəsarət göstərməyə oyadır.
 • Həmişə eyni qadını sevməyin mümkün olmadığını söyləmək, məşhur bir musiqiçinin fərqli melodiyalar çalması üçün fərqli skripkaya ehtiyacı olacağına inanmaq qədər mənasızdır.
 • Qadınlara qayğı göstərərkən, bir çoxları, demək olar ki, özləri üçün yanmayacaq odun
 • Nəzakətli və təvazökar olmaq insanın mədəniliyini göstərir.
 • Yaxşı kişi axşamlar heç vaxt birinci yatmaz, səhərlər isə axırda oyanmaz.
 • Yaxşı yazılmış tarixi romanlar tarix kurslarından daha əhəmiyyətlidir.
 • İnsan, ömrünün çox hissəsini gənclik illərində qazandıqlarını ürəyindən çıxarıb atmağa sərf edir və bu proses həyat təcrübəsi qazanmaq adlandırılır.
 • Ürəyinin səsinə səs verməyən, onun ardınca getməyən insan bədbəxtdir. O, kədərli olur, əzab çəkir. Əzab isə qəzəb doğurur.
 • İnsan elə bir güclü hisslərə malik olmalıdır ki, o  bu hisslərdə həyat dairəsini genişləndirə biləcək keyfiyyətlər inkişaf etdirə bilsin.
 • Həddindən artıq asan uğur, təəccüb harayları – şöhrətin az ömürlülüyünün əlamətidir; kəndirbazla şairin uğuruna eyni qiymət vermək olmaz.

 Tərcümə etdi: Şakir QURBANOV

Pin It

Ən son xəbər

SƏYAHƏT

Jurnalistler


IMAGE
RAMİZ ƏSGƏR İTKİSİ...
çərşənbə, 22 Mayis 2024
By Elman ELDAROĞLU

Tezadlar Arxiv

İDMAN

 

ÇOX OXUNAN XƏBƏRLƏR

MÜSAHİBƏ

QALEREYA